1.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, θεωρούμε ως δεδομένο ότι είστε σύμφωνοι με τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια – δώστε λοιπόν τη δέουσα προσοχή κατά την ανάγνωσή τους. 
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης-επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται διαρκώς χωρίς καμία προειδοποίηση.
Ο επισκέπτης-χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές φόρμες (εγγραφής και παραγγελιών).
Για κάθε πληροφορία όπως κείμενο, εικόνες, γραφικά υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε εμπορική χρήση, εκτός και αν η νομοθεσία ορίζει διαφορετικά. Είναι παράνομη η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου με κάθε τρόπο των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου. Το περιεχόμενο ανήκει σε αυτό τον ιστότοπο εκτός από υλικο που ανήκει σε τρίτους (πωλητές-εμπόρους) οι οποίοι έχουν δώσει την συγκαταθεσή τους για την αναπαραγωγή του.

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών χρησιμοποιούνται, βάση του ν.2472/97, αποκλειστικά για χρήση σε αυτό τον ιστότοπο και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Ο συγκεκριμένος ιστότοπος, σέβεται το ιδιωτικό σας απόρρητο και εναρμονίζεται πλήρως με τον Ελληνικό και  ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR.
Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου σας ενημερώνει σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουμε για την προστασία του απορρήτου και για τις επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας για τον τρόπο συλλογής των πληροφοριών σχετικά με εσάς και την online δραστηριότητά σας και για τον τρόπο χρήσης τους.
Το tapadaola.com
 συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Ο διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε προτάσεις νέων προσφορών, εκτός αν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως μεταφέρει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ιστοσελίδα , χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

3. Γενικοί Όροι χρήσης

Σας καλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να συμμορφώνεστε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης διαφωνεί με τους όρους αυτούς, καλείται να μην κάνει χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται διαρκώς και χωρίς προειδοποίηση.
Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, που διέπουν τις σχέσεις με τον εκάστοτε πελάτη χρήστη ή επισκέπτη του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ορισθεί σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π.Δ. 131/2003, το Π.Δ. 10/2017, καθώς και σύμφωνα με τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΥΑ με αριθμ. 31619Οικ.969/22.03.2017).
Ο χρήστης/καταναλωτής συμφωνεί ότι το tapadaola.com λειτουργεί ως ένας ιστότοπος προσφοράς και πωλήσεων προϊόντων τρίτων και ανεξάρτητων (από την εταιρία) πωλητών/κατασκευαστών. Οι Πωλητές είναι οι «πωλητές» των αγαθών σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τις ειδικότερες διατάξεις περί ηλεκτρονικού εμπορίου και περί προστασίας των καταναλωτών και είναι υπεύθυνοι για όλες τις απορρέουσες από τις ανωτέρω διατάξεις υποχρεώσεις και εγγυήσεις. Ο ιστότοπος tapadaola.com δεν παρέχει καμία εγγύηση ή βεβαίωση σχετικά με τα χαρακτηριστικά ή την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που πωλούνται/παρέχονται από τον πωλητή-κατασκευαστών , και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά μτ ην ποιότητα και την πώληση τους. Τα ανωτέρω δεν δύνανται να περιορίσουν ή τροποποιήσουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του πελάτη/καταναλωτή που προβλέπονται από το νόμο και δεν δύνανται εκ του νόμου να περιοριστούν ή τροποποιηθούν. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η εταιρία δεν είναι αντιπρόσωπος του καταναλωτή ή του τρίτου πωλητή και δεν έχει εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του καταναλωτή ή για λογαριασμό του τρίτου πωλητή-κατασκευαστή.
Οι εικόνες των προϊόντων που αναρτούμε στον διαδικτυακό μας τόπο παρέχονται από τους τρίτους πωλητές. Ο ιστοτοπος μας ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των διατάξεων περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τις εικόνες αυτές, όπως και σχετικά με το ίδιο το υπό πώληση προϊόν κι ότι σε κάθε περίπτωση υπόλογος είναι αποκλειστικά ο Πωλητής.
Οι τιμές για κάθε προϊόντα αναγράφονται στη γενική παρουσίαση του με Φ.Π.Α.
Οι τιμές αφορούν το συγκεκριμένου είδος για τη συγκεκριμένη ημέρα που παραγγέλλετε και η ιστοσελίδα tapadaola.com επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Οι πληροφορίες που αφορούν την τιμολόγηση και τη διαθεσιμότητα ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ενδέχεται να μεταβληθούν χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Ωστόσο υφίσταται εγγύηση τιμής από τη στιγμή που ο καταναλωτής θα πραγματοποιήσει παραγγελία.
Τα προϊόντα που διατίθενται προς πώληση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα  ανήκουν στους επιμέρους Πωλητές-Κατασκευαστές. Η ιστοσελίδα μας δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την τιμή , την πληρωμή , την παράδωση και την ποιότητα των προϊόντων. Λανθασμένη πώληση ή ελλατωματικό προϊόν έχει ευθύνη ο εκάστοτε πωλητής.
Η ακύρωση παραγγελίας/επιστορφή προϊόντος γίνεται κατόπιν συνεννόησης με το πωλήτη από τα στοιχεία που αναφέρονται στο αντίστοιχο κατάστημα.
Για την αποστολή της παραγγελίας και για τα έξοδα αποστολής ευθύνη έχει μόνο ο τελικός πωλητής και η ιστοσελίδα tapadaola.com δεν έχει καμία ανάμιξη και ευθύνη.
Ο χρόνος παράδωσης του προϊόντος αφορά και είναι αποκλειστική ευθύνη του πωλητή.
Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελία σας θα λάβεται ένα αυτοματοποιημένο e-mail με τα προϊόντα και τα στοιχεία που έχετε δηλώσει.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα tapadaola.com δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
Σε καμία περίπτωση το κατάστημα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 Το ηλεκτρονικό κατάστημα  tapadaola.com δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του παρόντος ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.
Η ιστοσελίδα μας δεν εγγυάται ότι  οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα. Ωστόσο αμέσως μόλις περιέρχονται σε γνώση της  σφάλματα θα διορθώνονται άμεσα , ενώ δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η παρούσα ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές  μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς  άλλα επιζήμια συστατικά.

Ανωτέρα Βία : Αν για λόγους ανωτέρας βίας ( π.χ. καιρικές συνθήκες , απεργίες κλπ ) δεν είναι δυνατόν να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου ευθύνη φέρει ο τελικός πωλητής.
 Διαφημιστικά μηνύματα : Το tapadaola.com έχει το δικαίωμα να προβάλει διαφημήσεις μέσω της ιστοσελίδας και να σας ενημερώνει για τυχός προσφορές εφόσον είστε γραμμένος/γραμμένη στο newsletter. H παραπάνω υπηρεσία δεν θα χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά ενώ υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα του χρηστή διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
 Τροποποίηση των ορών του παρόντος : Το tapdaola.com διατηρεί το δικαιώματος να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους ορούς και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών , και γενικά της ιστοσελίδας.
 Όλοι οι χρήστες της ιστοσελίδας συναινούν κατά τη χρήση του στην τήρηση όλων των εφαρμόσιμων τοπικών, επαρχιακών, ομοσπονδιακών και διεθνών νόμων. Οι χρήστες συμφωνούν στη μη χρήση του tapadaola.com κατά τρόπο που να παραβιάζει τα δικαιώματα / δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Απαγορεύεται στους χρήστες να κάνουν χρήση του tapadaola.com ή προϊόντων αυτού για παράνομους σκοπούς. Απαγορεύεται η χρήση του tapadaola.com για τη μεταβίβαση παράνομου, δυσφημιστικού ή χυδαίου/πορνογραφικού, καταχρηστικού, επιβλαβούς ή απειλητικού υλικού, καθώς και η χρήση του για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ακόμα, δεν επιτρέπεται η χρήση του tapadaola.com για την παροχή λογισμικών/υλικών που περιέχουν βλαβερά/καταστρεπτικά δεδομένα ή ιούς. Το tapadaola.com δεν φέρει την ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν μέσω της χρήσης των δημόσιων τομέων ταχυδρόμησης της ιστοσελίδας.

5. Cookies

Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται από μια ιστοσελίδα στον υπολογιστή σας. Το tapadaola.com , και οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες μας αποστέλλουν cookies όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας. Με την αποδοχή των cookies μας δίνετε πρόσβαση σε πληροφορίες για το πως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς ή/και συνεργάτες μας, ανώνυμα για να προσωποποιήσουμε την περιήγηση σας.

Οι δύο(2) τύποι cookies που χρησιμοποιούμε είναι:
Session cookies: Δεν παραμένουν στον υπολογιστή σας μετά το κλείσιμο του φυλλομετρητή.
Persistent cookies: Παραμένουν στον υπολογιστή σας έως ότου τα διαγράψετε ή λήξουν.

Οι περισσότεροι browser (φυλλομετρητές) αποδέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να τα αρνηθείτε παραμετροποιόντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας , αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας ενδέχεται να θα δουλεύουν σωστά.

Main Menu